Sweef ❤️ WWF

Företagsgåva

Vår stora hjärtefråga är djuren, och vi hedrar dom genom att döpa våra modeller efter olika djurarter. För att hjälpa behövande djur så har vi skänkt en företagsgåva via WWF som stödjer ett antal angelägna projekt som direkt fokuserar på att rädda hotade arter och deras livsmiljöer.

Vårt årliga bidrag (2021-2023) går öronmärkt till ett bevarandeprojekt för Lejon, som är ett av de kattdjuren som har störst behov av stöd och insatser just nu. Vad få känner till är att det idag endast finns ca 25 000 vilda lejon i Afrika. Arten minskar i östra Afrika och är akut hotad i Västafrika. WWF arbetar aktivt med att stödja flera viktiga reservat och nationalparker som har en mycket stor stam av lejon inte minst Selousreservatet i södra Tanzania och angränsande reservatet Niassa i norra Mozambique. Även områden i norra Zambia och i Kongo där lejon lever får stöd av insamlade WWF-medel från bland annat Sverige.


Läs mer om WWF’s arbete för Lejon

Din varukorg