Vi är som gladast när vi vet att din möbel nått dig men vägen dit innebär en påfrestning på vårt klimat. Tillsammans sätter vi mål för att förändra och förbättra oss ständigt - vi vill mer och vet att vi kan bli ännu bättre! Läs mer nedan om vad vi gör idag.


GOALS

  • Endast använda hållbara och återvinningsbara material i samtliga produkter.
  • Senast år 2025 ska allt vårt emballage vara återvunnet och biologiskt nedbrytbart från både leverantör och ut mot kund.
  • Senast år 2025 ska allt vårt virke vara FSC-certifierat.
  • Senast år 2025 ska allt vårt bomull vara hållbart producerad. Ekologisk bomull, återvunnen bomull och övergångsbomull ersätter konventionell bomull.

KLIMATKOMPENSATION - FRAKT

Som e-handel är frakt för oss oundvikligt, därför blir det extra viktigt att vi gör det vi kan för att kompensera för det klimatavtryck det medför. Därför är alla våra transporter till kund 100% klimatkompenserade genom det Gold Standard-certifierade projektet Tropical Mix i Panama.

Projektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Här är avskogning ett stort problem och återplanteringen undermålig. Klimatkompensation i detta projekt bidrar till ett hållbart skogsbruk genom återplantering och skydd av stående skog och bidrag till områdets biologiska mångfald samt rättvisa arbetsvillkor för den lokala befolkningen. Projektet Tropical Mix är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.

Organisationerna följer upp och kontrollerar att projekten arbetar i enlighet med uppsatta certifieringsstandarder och att beräkningarna stämmer. Åtgärder som tar upp växthusgaser ur atmosfären är ett bidrag till att på sikt minska de klimatförändringar vi står inför. Klimatkompensation är en del av vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om projektet här.

KLIMATKOMPENSATION - PÅSAR

Våra påsar från Avisera är 100% klimatneutrala, som klimatkompenserar för alla utsläpp som skapas från råmaterial till färdig produkt genom certifierad trädplantering i Nicaragua. 


SWEEF ♥ LEJON

Vår stora hjärtefråga är djuren, och vi hedrar dom genom att döpa våra modeller efter olika djurarter. För att hjälpa behövande djur så har vi skänkt en företagsgåva via WWF som stödjer ett antal angelägna projekt som direkt fokuserar på att rädda hotade arter och deras livsmiljöer.

Vårt bidrag för 2021 går till bevarandeprojekt för Lejon, som är ett av de kattdjuren som har störst behov av stöd och insatser just nu. Vad få känner till är att det idag endast finns ca 25 000 vilda lejon i Afrika. Arten minskar i östra Afrika och är akut hotad i Västafrika. WWF arbetar aktivt med att stödja flera viktiga reservat och nationalparker som har en mycket stor stam av lejon inte minst Selousreservatet i södra Tanzania och angränsande reservatet Niassa i norra Mozambique. Även områden i norra Zambia och i Kongo där lejon lever får stöd av insamlade WWF-medel från bland annat Sverige.

Läs mer om WWF’s arbete för Lejon

Se film "Drastisk minskning av lejon i Afrika" (tv4play.se)


VI VILL GÖRA MER!

Har du tips eller ideér på hur vi ytterligare kan klimatkompensera eller bli mer hållbara på Sweef? Vänligen hör av dig till oss via info@sweef.se.