Vi är som gladast när vi vet att din möbel nått dig men vägen dit innebär en påfrestning på vårt klimat. Tillsammans sätter vi mål för att förändra och förbättra oss ständigt - vi vill mer och vet att vi kan bli ännu bättre! Läs mer nedan om vad vi gör idag.


GOALS

  • Endast använda hållbara och återvinningsbara material i samtliga produkter.
  • Senast år 2025 ska allt vårt emballage vara återvunnet och biologiskt nedbrytbart från både leverantör och ut mot kund.
  • Senast år 2025 ska allt vårt virke vara FSC-certifierat.
  • Senast år 2025 ska allt vårt bomull vara hållbart producerad. Ekologisk bomull, återvunnen bomull och övergångsbomull ersätter konventionell bomull.

KLIMATKOMPENSATION - FRAKT

Som e-handel är frakt för oss oundvikligt, därför blir det extra viktigt att vi gör det vi kan för att kompensera för det klimatavtryck det medför. Därför är alla våra transporter till kund 100% klimatkompenserade genom det Gold Standard-certifierade projektet Tropical Mix i Panama.

Projektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Här är avskogning ett stort problem och återplanteringen undermålig. Klimatkompensation i detta projekt bidrar till ett hållbart skogsbruk genom återplantering och skydd av stående skog och bidrag till områdets biologiska mångfald samt rättvisa arbetsvillkor för den lokala befolkningen. Projektet Tropical Mix är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.

Organisationerna följer upp och kontrollerar att projekten arbetar i enlighet med uppsatta certifieringsstandarder och att beräkningarna stämmer. Åtgärder som tar upp växthusgaser ur atmosfären är ett bidrag till att på sikt minska de klimatförändringar vi står inför. Klimatkompensation är en del av vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om projektet här.

KLIMATKOMPENSATION - PÅSAR

Våra påsar från Avisera som är 100% klimatneutrala, som klimatkompenserar för alla utsläpp som skapas från råmaterial till färdig produkt genom certifierad trädplantering i Nicaragua. 


VI VILL GÖRA MER!

Har du tips eller ideér på hur vi ytterligare kan klimatkompensera eller bli mer hållbara på Sweef? Vänligen hör av dig till oss via info@sweef.se.