MILJÖ, KVALITÉ & HÅLLBARHET


ALLERGISKA MOT MASSPRODUKTION

Majoriteten av våra möbler är designade av oss och tillverkade för hand i våra fabriker i Europa. Designprocessen börjar så fort vi kläckt ur oss en idé, senare följt av val av allt ifrån tyg till stoppning. Så fort våra val nått fabriken tillverkas varje trästomme för hand av våra erfarna hantverkare. Möblerna stoppas också personligen och våra klädslar sys därefter för hand på plats. För oss är det viktigt att hela produktionsledet sker under samma tak dels för att ha mer personlig insyn i produktionen och dels för att minimera användning av mellanhänder. På så vis väljer vi en helhetslösning där vi vet att god kompetens och expertis prioriteras för tillverkning av just våra möbler. På Sweef är ingen idé för galen eller den andra lik. Vi kläcker ständigt nya idéer som skissas på papper, korrigeras och utvecklas för att behållas eller kastas. De idéer som behålls utvecklas och testas flera gånger tills vi känner oss riktigt nöjda med slutprodukten. Tack vare vår nära dialog med fabriken kan vi försäkra oss om att allt blir precis så som vi tänkt oss. Eftersom vi är fullkomligt allergiska mot själlös massproduktion är varje möbel noga utvald och en slutprodukt av hög kvalité. Vi tror inte på ett överflödigt sortiment, vi tror istället på att ständigt utveckla och vara experter på de produkter som redan finns.

DET VIKTIGASTE FÖR OSS FRÅN IDÉ TILL SLUTPRODUKT

 • Arbeta med material av högsta kvalité med hög slitstyrka och hållbarhet
 • Välja material som garanterat att inga farliga kemikalier har använts
 • Säkerställa bra arbetsvillkor och miljö för alla som arbetar för oss
 • Välja fabrik med rätt kompetens för tillverkning av just våra möbler

MEDVETNA VAL

Vi älskar vågade och annorlunda färg och formval som gärna sticker ut från det gråvita vardagsrummet. Därför är varje möbel hos oss en unik pjäs som gärna blir rummets diva. Men att designa och tillverka möbler i dagens konsumtionssamhälle kräver en rad medvetna val. Därför försöker vi i största möjliga mån att spara på miljön och minska avfallsmängden genom att minimera användningen av material med låg hållbarhet. För att detta ska bli en realitet sätter vi höga krav på vårt material och hela vårt produktionsled.


VI HAR HÖGRA KRAV GÄLLANDE

 • Ullen som våra fårskinn är gjorda av är certifierade enligt Woolmarks hårda krav. De har utarbetat en rad omfattande tester som försäkrar att både djur och skinn behandlas på bästa möjliga sätt. Skinnen kommer från svenska gårdar samt Karlsbergs Gård. De är garvade med en gammal och miljövänlig teknik helt utan krom. Ullen är ekologisk, ofärgad och helt fri från farliga kemikalier.
 • Då många av våra dynor är fyllda med dun/fjäder runt en kallskumskärna kräver vi hög etik och moral gällande djurens välbefinnande. Dunet/fjädrarna vi använder kommer därför endast från änder och gäss ifrån reglerat europeiskt vatten. Djuren avlivas heller inte endast på grund av fjäderproduktion. Fjädrarna plockas aldrig från levande djur.
 • Vi erbjuder ett stort utbud av handknutna mattor, både antika och nya som är handplockade av oss direkt från vår leverantör. Våra vintagemattor är endast behandlade med organiska och nedbrytbara medel som är snälla mot både miljön och konsumenten. De nyproducerade silkesmattorna i vårt sortiment är dessutom gjorda i helt återvunnen silke av gamla indiska sari klänningar. Se våra mattor.
 • Skinnet som används på våra möbler är noga utvalt Buffelskinn från frigående boskap i Asien (Skinnet behandlas därefter hos vår materialleverantör i Italien) och är också det finaste skinn som går att få på en skinnmöbel. Vårt skinn har producerats utan farliga ämnen som CFC och PCP. Våra leverantörer följer noga REACHs bestämmelser som garanterar god djurhållning och uteslutande av giftiga kemikalier. Dessutom har vår läderimpregnering märkningen ECO friendly som innebär att den är helt fri från giftiga och miljöfarliga ämnen.
 • Vi följer noggrant REACH riktlinjerna i hela vårt produktionsled genom att utesluta farliga ämnen som både påverkar oss och miljön negativt. Genom en nära dialog med våra fabriker och leverantörer i Europa kan vi garantera att våra möbeltyger inte innehåller farliga kemikalier, bly och andra tungmetaller.
 • Alla träramar som vi använder i våra produkter är handgjorda i våra fabriker i Europa och kommer uteslutande från EU- godkända skogsbruk. Våra producenter följer noga EU- Timber Regulations riktlinjer för krav på virke ifrån godkända skogsodlingar i Europa. Virket vi använder är också ISO certifierat. Vår valnöt är odlad och kommer från kontrollerade områden i Nordamerika och är därmed äkta solid amerikansk valnöt.
 • I en värld av massproduktion där minsta defekt förkastas anser vi oss bära ett stort ansvar. En liten rispa, trasigt emballage eller utställningsex säljs därför alltid ut istället för att slängas. Detta sparar både pengar i plånboken och miljön på onödigt svinn. Vi uppdaterar därför regelbundet vår blocketsida med möbler som innan köp kan kännas och klämmas på i vårt showroom. Besök gärna vår Blocketsida.REACH & EUTR


REACH


Vi följer noga de strikta EU reglerna för REACH och eliminerar farliga kemikalier i hela vårt produktionsled. Detta gör att både våra möbler och vår produktion helt utesluter substanser som är hormonstörande, allergiframkallande och farliga för miljön. REACH är utvecklat av kemikalieinspektionen i Europa för att kontrollera användning av farliga kemiska ämnen i de flesta produkter. Den officiella Eu-listan (kandidatlistan) är en lista där specifikt problematiska substanser med känd skadlig verkan på miljö och människor presenteras. 
Läs mer om REACH.


EUTR


Då vi är ett möbelföretag ligger stort fokus på val av rätt trä för produktion av våra möbler. Vi har därför väldigt höga krav på både kvalité och ursprung. Därför ser vi till att alla våra leverantörer följer EUTRs (EU Timber Regulation) regelverk vars syfte är att motarbeta handel med olagligt avverkat virke. Vi garanterar därför att vårt virke kommer ifrån godkända skogsodlingar i Europa och innehar också den miljövänliga ISO märkningen. 
Läs mer om EUTR.


HÖGSTA KVALITÉ TILL BÄST PRISLAPP


INGA DYRA MELLANHÄNDER


Vi får ofta frågan om våra prisvärda möbler har sämre kvalité än möbler med en dyrare prislapp. Svaret för oss är självklart att pris och hög kvalité inte nödvändigtvis behöver överensstämma med varandra. Vi lever i en värld där vi ständigt tvingas göra aktiva val mellan dyr design och billiga "vanliga möbler". För oss är det därför en självklarhet att tillverka schyssta möbler med fokus på kvalité och lyxiga materialval till rimliga priser. Detta görs möjligt då vi inte jobbar med några dyra mellanhänder. Det är vi som står för hela kedjan från ritning till försäljning i showroom och e-handel.


INGA REOR ELLER KAMPANJER


En annan fråga vi också får är hur det kommer sig att vi inte har någon REA. Anledningen är enkel för oss, vi tror på realisationer lika lite som vi tror på hutlöst dyra möbler. Vi tror på transparens och arbetar istället rättvist genom att redan från början sätta rätt pris. Hos oss finns därför ingen oro kring att en möbel kommer att säljas för något annat än ursprungspriset. Vår ambition är att alltid erbjuda våra kunder högsta kvalité till den bästa prislappen.

ÅTERBÄRING & KLIMATKOMPENSATION


KLIMATNEUTRALA PÅSAR


Från och med den 1 juni 2017 infördes en lag om tydlig information från butiker gällande deras plastpåsars miljöpåverkan. Eftersom naturen är vår bästa leverantör och en relation som vi verkligen vårdar spelar därför varje val stor roll. Därav försöker vi ständigt göra medvetna val i både produktionsled och vid val av leverantörer för att minimera vår miljöpåverkan. Våra påsar från Avisera klimatkompenserar för alla utsläpp som skapas från råmaterial till färdig produkt genom certifierad trädplantering i Nicaragua. Påsarna är 100% klimatneutrala. Projektet är certifierat av Gold Standard och bidrar till både minskad fattigdom och en mer hållbar miljö. Gold Standard arbetar med långsiktigt stöd för att utsatta samhällen ska kunna hantera sina naturresurser mer hållbart och samtidigt ge småbrukare fler och stabilare inkomstkällor.

GIVE BACK
Design är vår passion och något vi starkt brinner för. Idéer kläcks i de mest oväntade situationer och en ny design blir född. Det är dock inte bara en ny design som kommit till världen utan också ett nytt sweefdjur som blir en viktig del i vår lilla familj. Hur lyckliga vi än blir av varje tillskott så är vi samtidigt medvetna över den påverkan varje ny medlem utgör på vår fina planet. Som ett företag oavsett storlek har vi därför ett ansvar att ständigt sträva efter en lika hållbar produktion som konsumtion. Men även att på olika sätt ge tillbaka. Genom att sätta mål, vara transparenta och lyhörda i vårt arbete kan vi komma långt. Ensam sägs vara stark men vi tror mer på en enad front, att tillsammans skapa magi! Därför kommer vi varje månad välja en organisation eller ett projekt som vi tillsammans med våra kunder samlar in pengar till. Organisationen/projektet vi väljer presenteras vid varje månadsslut på vår blogg. Längst ner i vår varukorg kommer det finnas en liten ruta för kund att klicka i för att bidra med 50 kr. För varje 50 kronor som kund skänker dubblar vi beloppet. Vid slutet av varje månad presenteras hur mycket vi tillsammans med våra kära kunder har lyckats samla in och vilken organisation/projekt pengarna går till.


100% KLIMATKOMPENSERAD FRAKT
Vi är som gladast när vi vet att din möbel nått dig men vägen dit innebär en påfrestning på vårt klimat. Som en e-handel är frakt för oss oundvikligt och därför blir det extra viktigt att vi gör det vi kan för att kompensera för det klimatavtryck den medför. Därför är alla våra transporter mot kund 100% klimatkompenserade genom det Gold Standard-certifierade projektet Tropical Mix i Panama.
                  
EN INSATS FÖR VÅR PLANET
Projektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Här är avskogning ett stort problem och återplanteringen undermålig. Klimatkompensation i detta projekt bidrar till ett hållbart skogsbruk genom återplantering och skydd av stående skog och bidrag till områdets biologiska mångfald samt rättvisa arbetsvillkor för den lokala befolkningen.
Projektet Tropical Mix är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance. Dessa organisationer följer upp och kontrollerar att projekten arbetar i enlighet med uppsatta certifieringsstandarder och att beräkningarna stämmer. Åtgärder som tar upp växthusgaser ur atmosfären är ett bidrag till att på sikt minska de klimatförändringar vi står inför. Klimatkompensationen vi gör är en del av vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om projektet.