”I ett första skede stakar jag ut mål och riktningar – sen fungerar jag som en sorts vallhund.”