Design med 25 års kvinnohistoria

Sweef på Nordiska Museet