Vi är som gladast när vi vet att din möbel nått dig men vägen dit innebär en påfrestning på vårt klimat. Som en e-handel är frakt för oss oundvikligt och därför blir det extra viktigt att vi gör det vi kan för att kompensera för det klimatavtryck den medför.

Därför är alla våra transporter mot kund 100% klimatkompenserade genom det Gold Standard-certifierade projektet Tropical Mix i Panama.

En insats för vår planet

Projektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Här är avskogning ett stort problem och återplanteringen undermålig. Klimatkompensation i detta projekt bidrar till ett hållbart skogsbruk genom återplantering och skydd av stående skog och bidrag till områdets biologiska mångfald samt rättvisa arbetsvillkor för den lokala befolkningen.

Projektet Tropixal Mix är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance. Dessa organisationer följer upp och kontrollerar att projekten arbetar i enlighet med uppsatta certifieringsstandarder och att beräkningarna stämmer. Åtgärder som tar upp växthusgaser ur atmosfären är ett bidrag till att på sikt minska de klimatförändringar vi står inför. Klimatkompensationen vi gör är en del i vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om projektet här.

 

 

 

//Sweefarna

 

# # # # # # # #

3 mars, 2020