Hållbarhet

Hållbarhet

ALLT BÖRJAR MED EN IDÉ...

Lägg till eller ta bort filter nedan...


Schysst design

Majoriteten av våra möbler är designade av oss och tillverkade i våra fabriker i Europa och Kina. Vi är ett litet gäng design- och möbelfantaster som är allergiska mot själlös massproduktion. Därför är varje möbel noga utvald och en slutprodukt av hög kvalité som säljs till vettiga priser. Hos oss är ingen idé för galen eller den andra lik. Allt skissas på papper, korrigeras och utvecklas tills vi känner oss riktigt nöjda med slutprodukten.

.

Ett hantverk

I vår fabrik i Polen sker magi där våra allra fluffigaste möbler tillverkas för hand av skickliga möbelsnickare som i sin tur även stoppar varje dyna så att fluffigheten blir exakt så fluffig som vi drömt om. Därefter mäts och sys våra klädslar av duktiga sömmerskor med generationer av expertis och en stor dos kärlek.


I jakten på den perfekta, något mindre bädd-möbeln fann vi både design och mångårig kunskap hos vår leverantör i Kina. Genom att bredda vår horisont och arbeta med vår skickliga leverantör öppnar vi upp för både ny inspiration och kunskap om tillverkning.

.

Idé till slutprodukt

För oss är det viktigt att hela produktionsledet sker under samma tak, dels för att ha mer personlig insyn i produktionen och dels för att minimera användning av mellanhänder. På så vis väljer vi en helhetslösning där vi vet att god kompetens och expertis prioriteras för tillverkning av just våra möbler.

Det viktigaste för oss från idé till slutprodukt är:

  • Arbeta med material av högsta kvalité med hög slitstyrka och hållbarhet.
  • Välja material som garanterat att inga farliga kemikalier har använts.
  • Säkerställa goda och rättvisa arbetsvillkor och miljö för alla vi samarbetar med.
  • Välja fabrik med rätt kompetens för tillverkning av just våra möbler.
.

MEDVETNA VAL

Vi älskar vågade färg och formval som gärna sticker ut från det gråvita vardagsrummet. Därför är varje möbel hos oss en unik pjäs som gärna blir rummets diva. Men att designa och tillverka möbler i dagens konsumtionssamhälle kräver en rad medvetna val. Därför försöker vi i största möjliga mån att spara på miljön och minska avfallsmängden genom att minimera användningen av material med låg hållbarhet. För att detta ska bli en realitet sätter vi höga krav på material och produktionsled.


För oss är det en självklarhet att tillverka schyssta möbler med fokus på kvalité och lyxiga material till rimliga priser. Vi tror på att utforma våra produkter med en medveten och långsiktig strategi där transparens och insyn i produktionskedjan spelar en viktig roll. Ett av våra största mål är att designa produkter utifrån cirkulära principer av till största del återvunna och förnybara material.

.

Goals

Vi har satt upp följande mål:


Endast använda hållbara och återvinningsbara material i samtliga produkter.


Senast år 2025 ska allt vårt emballage vara återvunnet och biologiskt nedbrytbart från både leverantör och ut mot kund.


Allt vårt virke ska senast år 2025 vara FSC-certifierat.

.

Made to last

Val av rätt material för varje design spelar stor roll då en möbel från oss skall hålla och vara dig trogen i många år. Därför lämpar sig vissa material bättre än andra beroende på möbel. För våra bäddsoffor som saknar avtagbar klädsel passar därför slitstarkt syntetmaterial bäst. Medan det för andra modeller med avtagbar klädsel går att välja ett mer hållbart alternativ som linne.


Flera av de material vi erbjuder är gjorda av naturliga fibrer som bomull, linne och viskos. För att minska problemet med knappa resurser och se till att råmaterial framställs på ett humant och miljövänligt sätt sätter vi höga krav och riktlinjer för alla vi samarbetar med. Vi ser även till att på bästa sätt ta hand om de resurser vi redan har.

Ärliga material

Stora delar av vårt råmaterial vävs och färgas in i Italien. Genom en nära dialog med vår leverantör kan vi garantera att våra möbeltyger inte innehåller farliga kemikalier, bly och andra tungmetaller. Läs mer om processen här. I dagsläget är vårt linne Oeko-tex certifierat vilket garanterar ett säkert material tillverkat under miljövänliga och socialt ansvarsfulla förhållanden. Vår uttalade ambition är att alla våra tyger framöver ska vara Oeko-tex certifierade.


All vår bomull ska även vara hållbart producerad senast år 2025. Ekologisk bomull, återvunnen bomull och övergångsbomull ersätter konventionell bomull. I den mån det är möjligt ska vi även sträva efter att använda oss av återvunnen polyester.

.

Inga konstigheter

Vi älskar att arbeta med ärliga material med en unik historia bakom. Vårt skinn är inget undantag och är en naturprodukt av hög kvalité som varierar i utséende och får en vacker patina med tiden. Vårt anilinskinn kommer från noga utvalt Buffelskinn från frigående boskap som prioriterar djurens välfärd. För bästa hållbarhet garvas skinnet på ett naturligt sätt helt utan användning av krom och farliga ämnen som CFC och PCP.


Färgen som används vid infärgning av vårt skinn är 100% nedbrytbar där vår leverantör i Italien ständigt försöker välja de mest hållbara alternativen. Allt för att garantera att inga giftiga och miljöfarliga ämnen finns i din möbel.

.

Vårt ansvar

Med tillverkning av nya material kommer stort ansvar. Därför försöker vi spara miljön på onödigt svinn genom att endast beställa in den tygmängd som behövs för varje order. Vår policy är att försöka minska, återvinna och återanvända material som annars skulle slängas. Tygprover, kuddar och dukar är alla gjorda av spillbitar som blivit över. Vi tar även ansvar för varor med små defekter och tillhandahåller lösningar för att dessa produkter ska få ett andra liv.

.

Etiskt dun

Då många av våra dynor är fyllda med and- och gåsfjäder kräver vi hög etik och moral för djurens välbefinnande. Därför använder vi endast dun som är certifierat av Responsible Down Standard. De säkerställer att vårt dun inte kommer från djur som utsatts för onödig skada, levande plockning eller tvångsfoder. På så vis kan både vi och kund vara säkra på en ansvarsfull produktion. Dunet vi använder är dessutom alltid en biprodukt från livsmedelsindustrin.

.

On-demand

Våra producenter prioriterar en ärlig och hållbar produktion som värnar om rättvisa arbetsvillkor. För att minska vårt svinn fokuserar vi till största del på en on-demand produktion där varje möbel skräddarsys specifikt för kund. På så vis slipper vi överfulla lager med möbler, minimerar avfall och ger dig dina drömmars möbel - precis som du vill ha det.

Överproduktion är ett av världens största miljöhot. Därför ger vi våra kunder möjligheten att specialbeställa stora delar av vårt sortiment så att vi endast producerar den mängd möbler som efterfrågas. 

Med vår on-demand produktion väntar vi med tillverkning tills du har bestämt dig för hur du vill ha det. På det sättet minimerar vi överproduktion tillsammans!

.
.

Zero waste

I en värld där minsta defekt förkastas ser vi och våra producenter istället en möjlighet att alltid försöka återanvända restprodukter på olika sätt i vår produktion. Vi erbjuder även våra kunder möbler med skönhetsfel, defekt emballage eller ett utställningsex till en lägre prislapp. Vi är övertygade om att det finns ett kärleksfullt hem för varje pjäs!

.

CERTIFIERINGAR

För oss har det alltid varit viktigt att arbeta aktivt med hållbarhet och kvalité i alla led. Därför arbetar vi med producenter med samma visioner och stort fokus på rättvisa material. Nedan kan du läsa mer om våra certifieringar och vad dessa innebär!

.

PRODUKTION

Vi är övertygade om att möbler som lever längre är det bästa valet för dig och vår gemensamma miljö. Därför väljer vi ett hållbart och FSC-certifierat virke för en stor del av våra möbler. FSC- certifierat trä är lagligt avverkat på ett hållbart sätt där varje del i processen är transparent. Då vi i huvudsak använder trä i våra möbler ligger därmed stort fokus på val av rätt virke. Vi har därför väldigt höga krav på både kvalité och ursprung. Virket vi använder för våra stommar kommer i regel uteslutande från EU-godkända skogsbruk.

För oss duger bara det bästa vilket gör att största vikt läggs på kvalité och hantverk. De vi arbetar med följer noga EUs regler för REACH och eliminerar farliga kemikalier i hela vårt produktionsled. Våra möbler är därmed helt fria från hormonstörande och allergiframkallande ämnen som är farliga för både människa och miljö.

FSC

Skogen ger oss allt ifrån frisk luft till rent vatten och möbler. Den bidrar också till att bromsa den globala uppvärmningen. För oss som tar del av skogens naturresurser är det viktigt att ett ansvarsfullt skogsbruk bibehålls. Med hjälp av FSC som är en internationell ideell organisation som arbetar för att främja just detta kan vi se till att det trä vi använder fälls på ett lagligt sätt. FSC har ett brett perspektiv på hållbarhet som täcker in både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att FSC automatiskt bidrar till att skogsarbetare och deras familjer kan uppnå bättre levnadsförhållanden.

.

OEKO - TEX

För att säkerställa att inga farliga kemikalier har används vid framställningen av ett möbeltyg finns denna europeiska certifiering. OEKO-TEX ställer också krav på tygernas hållbarhet när det gäller färgäkthet.

.

RESPONSIBLE DOWN STANDARD

RDS står för Responsible Down Standard och finns till för att noga övervaka djurens välbefinnande hos olika dunproducenter. De säkerställer att dunet inte kommer från producenter där plockning av levande djur förekommer eller tvångsmatning sker. Certifierat dun från RDS granskas dessutom av en tredje part som ser över varje steg i processen. På så vis kan vi vara säkra på att dunet verkligen produceras på ett ansvarsfullt sätt.

.

GOLD STANDARD

Gold Standard är en global ideell stiftelse som startades 2003 av ett flertal organisationer, bland annat Greenpeace och WWF. Stiftelsen togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt med fokus på strikta förhållningsregler och krav på hållbar utveckling för klimatkompensation. Det är i dagsläget den enda certifieringsstandard som är
godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Med hjälp av Gold Standard kan vi säkerställa att vår klimatkompensation genom Tropical Mix i Panama arbetar i enlighet med uppsatt standard och att beräkningarna stämmer.

.


REACH

REACH är utvecklat kemikalieinspektionen i Europa för att kontrollera användning av farliga kemiska ämnen i de flesta produkter och för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö. Genom att följa de strikta reglerna för REACH kan vi säkerställa att inga farliga kemikalier använts vid tillverkning av våra möbler. Det innebär att vår produktion eliminerar substanser som är hormonstörande, allergiframkallande och farliga för miljön. Läs mer om REACH och den officiella EU-listan (kandidatlistan) ​här​.

ISO:9001 och ISO:14001

Vi försöker till största möjliga mån endast samarbeta med leverantörer som uppfyller både ISO:9001 och ISO:14001. ISO:9001 är ett kvalitetsledningssystem som säkerställer att företag ständigt förbättrar verksamheten gällande kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö. ISO:14001 är ett ledningssystem för miljö som bekräftar att företagets miljöarbete sköts på ett effektivt sätt samt att företagets negativa miljöpåverkan minskas. För oss är det av största vikt att de vi samarbetar med tar ansvar och sitt miljöarbete och att de fantastiska människor som gör våra möbler gör det under rättvisa och schyssta arbetsförhållanden.

.

Transparens

Vår största ambition är att din möbel, tygprov eller reservdel når dig intakt och att du får glädjas över det du får hem. Därför spelar emballaget en stor roll då våra möbler fraktas över hela vårt avlånga land. Såklart är vi medvetna om den inverkan emballage som plast, kartong och papper har på vår miljö. Därför har vi valt mer hållbara alternativ till flera av våra förpackningar. Till exempel är våra påsar från Avisera är 100% klimatneutrala och klimatkompenserar dessutom för alla utsläpp som skapas från råmaterial till färdig produkt genom certifierad trädplantering i Nicaragua. Med hjälp av Avisera säger vi bye bye till tusentals ton koldioxid!

Vi ställer även stora krav på att våra leverantörer på sikt ställer om och kan packa allt ifrån skruv till stommar i mer hållbara material. Det glädjer oss när vi tillsammans sätter mål för att
förändra och förbättra till det bättre. Men vi vill mer och vet att vi kan bli ännu bättre på att skicka hem din drömpjäs på ett ännu mer hållbart sätt.

.

100% KLIMATKOMPENSERAD FRAKT

Vi är som gladast när vi vet att din möbel nått dig men vägen dit innebär en påfrestning på vårt klimat. Som en e-handel är frakt för oss oundvikligt och därför blir det extra viktigt att vi gör det vi kan för att kompensera för det klimatavtryck den medför. Därför är alla våra transporter mot kund 100% klimatkompenserade genom det Gold Standard-certifierade projektet Tropical Mix i Panama.

.

Initiativ

Projektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Här är avskogning ett stort problem och återplanteringen undermålig. Klimatkompensation i detta projekt bidrar till ett hållbart skogsbruk genom återplantering och skydd av stående skog och bidrag till områdets biologiska mångfald samt rättvisa arbetsvillkor för den lokala befolkningen. Projektet Tropical Mix är certifierat av bland annat Gold Standard, FSC och Rainforest Alliance.


Dessa organisationer följer upp och kontrollerar att projekten arbetar i enlighet med uppsatta certifieringsstandarder och att beräkningarna stämmer. Åtgärder som tar upp växthusgaser ur atmosfären är ett bidrag till att på sikt minska de klimatförändringar vi står inför. Klimatkompensationen vi gör är en del av vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om ​projektet​ ​här.

.

Less is more

Utöver detta ser vi till att de åkerier vi väljer att samarbeta med även själva redan klimatkompenserar och samlastar alla sändningar för att optimera frakter och därmed minska onödiga utsläpp. Vid frakt av mindre föremål inom Stockholm samarbetar vi också med Ryska Posten som erbjuder både elbil och cykelbud.


För att optimera och minska ytterligare utsläpp har vi valt vår speditör Sun-Com som även tillhandahåller lagerutrymme så att våra möbler slipper fraktas mer än de behöver. Att ha allt under samma tak gör det också möjligt för oss att tillsammans med dem ständigt hitta nya, mer hållbara lösningar gällande allt ifrån solceller på lagrets tak till Eco-driving kurser för samtliga chaufförer.

.